"Cirklar"

Utsmyckning av fontän i Motala Stadsparken 

2023 tilldelades jag ett stort offentligt konstuppdrag av Motala kommuför att smycka fontän i Motala Stadsparken .

Jag ville hedra Motala, sjöstad, som en central mötesplats genom historien.

Konstverket "Cirklar" är en hyllning till mötesplatsens betydelse i Motala, vackert placerat i Stadsparkens hjärta. Placeringen, i parkens centrala korsväg,

speglar de naturliga stråk där människor har vandrat genom årtusendena.

Historiskt är det här vid Motala ström som olika kulturer först möttes

för att väva samman våra sociala nätverk – en tradition som sträcker sig tillbaka 8000 år och binder samman det förflutna med vår samtid.

  "Cirklar" lyfter fram sjöstadens roll som en samlingspunkt, inbäddat i ett landskap som andas tidlöshet med sina evigheten ekar och närheten till Vätterns klara vatten.

Konstverkets form – cirkeln – är en återkommande gestaltning genom historien, symboliserande gemenskap och evighet, från forntidens rituella formationer till nutidens samhällskonstruktioner.

Platen, vars visioner för orten var före sin tid, framträder i bakgrunden med sin punkt som en metafor för samhällsutveckling och skaparkraft.

"Cirklar" vid fontänen är en naturlig fortsättning på detta paradigm, där kreativiteten ständigt flödar och utvecklas.

 Mosaikens konstruktion i fontänen är en lek med former och färger,

där varje cirkel reflekterar en aspekt av omgivningen – de lugnande vattenringarna, parkens frodiga gräsmatta, den klara himlen och de traditionellt faluröda och rosa byggnaderna som omger parken.

Dessa element samverkar och genomsyrar varandra, skapar dynamik och sträcker sig utöver fontänens gränser, vilket symboliserar en kulturell och social rörlighet.

    Interaktionen med omgivningen är omsorgsfullt övervägd. Vattenstrålarnas cirkulära mönster i fontänens centrum, ljusets skiftningar och den gröna oktogonens utvidgande form, är alla delar av en större dialog med miljön.

Besökaren uppmanas att vandra runt fontänen, upptäcka parkens olika vyer

och reflektera över samhällets puls från flera perspektiv – från centrum till biblioteket, sjön, lekplatsen och hamnområdet.

   Vatten kopplas på så fort är det frostfritt .

Vattenstrålar  kommer från vattenrännan och möts i mitten av fonten, på den upphöjda delen.

Konst i det offentliga rummet erbjuder en arena för möten och dialog. Det är min förhoppning att "Cirklar" kommer att vara en plats för nya kreativa möten och konstruktiva samtal, precis här vid fontänen i Motala Stadspark.

  Stort tack för ett fint samarbete Lemur , Ardex och  Motala kommun!

  Den konstnärliga gestaltningen finansierades av Motala kommun, dels inom projektram för fontänbygget och dels genom avsatta medel för gestaltning i stadsparken och centrum.

  Målningar

  Färgpaletten i mina verk är en återspegling av de skiftande årstiderna, en hyllning till naturens ständiga förändring.

  På sistone har djur framträtt i mina målningar, inte avbildade i sin traditionella gestalt, utan snarare som gåtfulla varelser som bär på hemliga budskap som betraktaren är inbjuden att utforska./Nada


  Smycken

  Som formgivare skapar jag smycken i smidesjärn, där varje stycke är ett uttryck för enkelhet och renhet i designen.

  Mina verk är en hyllning till de grundläggande formerna – cirkeln, kvadraten och triangeln – som i sin enkelhet bär på djupa symboliska betydelser.

  Genom att sammansätta smidda detaljer skapar jag kompositioner där jag inte bara uttrycker mitt eget inre, men också skapar rum för betraktaren att ta del av och fylla med personlig resonans. Varje smycke jag formger är ett unikt konstverk, distinkt och fylld av individualitet.

  En röd tråd som binder samman mina kreationer är materialet och strävan efter att varje stycke ska vara en personlig spegling av den som bär det – en unik identitet smidd i järn./Nada

  Smide

  Under smidets alldagliga magi omformas järnet från en hård och obrukbar kropp till en form som är både funktionell och estetiskt tilltalande.

  Skulpturer, där varje kurva och kant berättar en historia om transformation, om hur det outtröttliga elementet järn blir mjukt i smedens hand och formar sig efter dennes vilja.

  Mina ljusstakar är avsiktligt utformade med rena och avskalade linjer - ett minimalistiskt uttryck. /Nada

  För ett antal år sedan fick jag uppdraget av Nyföretagarcentrum att designa ett pris som årligen ska tilldelas årets bästa nyföretagare. Då var jag själv ny som företagare och lät mina egna tankar och känslor inspirera mig. Jag formgav en statyett som symboliserar det första steget mot målet och förverkligandet av sina drömmar.Resan innehåller många motgångar, men det gäller att kämpa och banar sig väg framåt. Statyetten, som jag smidde i järn, döpte jag till Ingvar, vilket betyder 'krigare' – någon som kämpar. Det är precis vad entreprenörskap handlar om: att kämpa och ta sig framåt.

  Konstprojekt

  Skulpturpark Vadstena

   I samarbetet med konstnären Ida Olai, har jag initierat projektet, skrivit ansökan

  till projektet och  varit med hela vägen till slutet när projektet slutrapporterades.

  Under de vackraste dagarna sommaren 2017 växte visionerna om en skulpturpark fram i folkparken.

  Konstprojektet ArtCamp födes genom projektledarna Nada Tendzeric och Ida Olai.

  Skulpturparken stod färdig 2021 med tolv bestående verk.

  "Strålen" Sissi Westerberg
  "Strålen" Sissi Westerberg
  Åsa Forsman, Folkunervisitetet med Nada Tendzeric och Ida Olai
  Åsa Forsman, Folkunervisitetet med Nada Tendzeric och Ida Olai
  Avtäckning av "Strålen"
  Avtäckning av "Strålen"
  Workshop med Linn Carlehed
  Workshop med Linn Carlehed
  Avtäckning av "de fyra första"
  Avtäckning av "de fyra första"
  "Spara sista dansen till mig" Eva Lindgren
  "Spara sista dansen till mig" Eva Lindgren
  "Kurtizerande Marskatter" Tjåsa Gusfors
  "Kurtizerande Marskatter" Tjåsa Gusfors
  "Mammamonumentet" Eva Fornåå
  "Mammamonumentet" Eva Fornåå
  "Fika med Aliens" Olav Lunde
  "Fika med Aliens" Olav Lunde
  Projektledarna Ida Olai och Nada Tendzeric
  Projektledarna Ida Olai och Nada Tendzeric

  Ett urval av bilder  

  foto: Jonas Sällbärg

  Arbetet med att skapa en skulpturpark i folketsparken påbörjades 2017 med syftet att rädda parken och ta tillbaka mötesplatsen genom konst och kultur.


  Under de vackraste dagarna sommaren 2017 växte visionerna om en skulpturpark fram i folkparken.

  Pengarna till projektet beviljades, till huvudman valdes Folkuniversitetet. Konstprojektet ArtCamp födes genom projektledarna Nada Tendzeric och Ida Olai.


  Detta förverkligades genom att ge uppdrag till Östgötakonstnärer skapa skulpturer på tema Sveriges

  folkparkers minnen och historia. Konstnärerna fick i uppdrag att inspirera ungdomar, föreningar och barn till kreativitet.

  På så sätt har projektet engagerat en större del av hela Östergötland.

  Skulpturparken stod färdig 2021 med tolv bestående verk.

  Arbetet har genomförts med Folkuniversitetet som huvudman och ekonomi från Leader Folkungaland.


  Syftet är att utveckla nya metoder och aktiviteter som kan besjäla Vadstena Folkets Park och bidra till dess överlevnad.

  Målet med projektet är att skapa en skulpturpark i Vadstenas Folkpark som genererar en ny mötesplats och ett attraktivt besöksmål i Vadstena.

  Projektet ska visa vad kulturen kan göra i samverkan över orters gränser genom att lyfta fram platsens unika värden och förstärka platsens historia och göra den synlig genom konstnärliga gestaltningar.

  Projektets aktiviteter bygger på workshops där 12 konstnärer från Östergötland blir inbjudna

  att inspirera ungdomar, nyanlända, föreningar och barn att skapa tillsammans

  kring olika teman baserat på Folkets parks historia.

  Slutmålet av workshoparna är att skulpturer skapas som ska vara bestående och placeras i parken.


  Skulpturparken blir ett unikt resultat av ett gemensamt arbete mellan konstnärer, barn, ungdomar, personer med utländsk bakgrund. Det blir en plats som knyter samman alla de nämnda målgrupperna och lämnar utrymme till framtida möten och aktiviteter i en miljö där konsten knyter ihop människor oavsett ålder, kön och bakgrund.

   

  Arbetet har genomförts med Folkuniversitetet som huvudman och ekonomi från Leader Folkungaland.