Välkommen till min hemsida!

Som bildkonstnär inriktad på måleri, smide och projektarbete, har jag på senare tid även utvidgat mitt uttryck till offentlig konst.

Min inspiration är djupt rotad i naturens under, geometrins grundformer och dess symboler– varav cirkeln är en återkommande figur i mitt konstnärliga arbete. Cirkeln symboliserar för mig den universella strukturen som genomsyrar allt från kosmos' himlakroppar till de minsta molekylerna.

Färgpaletten i mina verk är en återspegling av de skiftande årstiderna, en hyllning till naturens ständiga förändring.

På sistone har djur framträtt i mina målningar, inte avbildade i sin traditionella gestalt, utan snarare som gåtfulla varelser som bär på hemliga budskap som betraktaren är inbjuden att utforska.

Under 2023 fick jag den stora äran att tilldelas ett offentligt konstuppdrag – att smycka en fontän i Motalas Stadsparken. Verket, som består av mosaikcirklar, har nu installerats och har blivit en uppskattad del av parkens landskap. /Nada

Som formgivare skapar jag smycken i smidesjärn, där varje stycke är ett uttryck för enkelhet och renhet i designen. Mina verk är en hyllning till de grundläggande formerna – cirkeln, kvadraten och triangeln – som i sin enkelhet bär på djupa symboliska betydelser.

Genom att sammansätta smidda detaljer skapar jag kompositioner där jag inte bara uttrycker mitt eget inre, men också skapar rum för betraktaren att ta del av och fylla med personlig resonans. Varje smycke jag formger är ett unikt konstverk, distinkt och fylld av individualitet.

En röd tråd som binder samman mina kreationer är materialet och strävan efter att varje stycke ska vara en personlig spegling av den som bär det – en unik identitet smidd i järn./Nada

Namn: Nada Tendzeric, konstnär

Stad: Vadstena

Land: Sverige


Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet

genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan.

För att Du skall kunna nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning.

Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som står för returkostnaden.